Blog

จำหน่ายกระดาษพิมพ์ป้ายหรีด 250 และ 270 แกรม

กระดาษสำหรับพิมพ์ป้ายหรีดที่มีจำหน่าย เป็นกระดาษเทาขาวขนาด 250 แกรม และ 270 แกรม ไม่มีลายกรอบ เหมาะกับการพิมพ์ด้วยโปรแกรมสามารถเลือกลายกรอบที่จะพิมพ์ได้ มีขนาดกระดาษ ราคากระดาษ พร้อมค่าส่งตามตารางดังน ...
อ่านเพิ่มเติม

จำหน่ายกระดาษพิมพ์ป้ายหรีด ขนาด 250 แกรม – สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson ที่มีปัญหาการป้อนกระดาษ

กระดาษขนาด 250 แกรม เหมาะสำหรับการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Epson กรณีที่เจอปัญหาการพิมพ์ เช่น เครื่องไม่ดึงกระดาษ หรือ ดึงกระดาษเปล่าออกมาโดยไม่พิมพ์อะไร จากการติดตั้งโปรแกรมให้กับลูกค้า เครื่องพิมพ์ Eps ...
อ่านเพิ่มเติม

โปรแกรมพิมพ์ป้ายหรีด – คุณสมบัติใหม่ในเวอร์ชั่น 3.0.21

คุณสมบัติที่เพิ่มในเวอร์ชั่นนี้ ปรับปรุงวิธีการจัดการกรอบ เพื่อทำให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น เพิ่มคลังกรอบ เมื่อมีการจัดทำกรอบชุดใหม่ๆ สามารถนำเข้ามาเก็บไว้ในคลังได้ เลือกกรอบที่ต้องการใช้งานจากในคลัง นำมาใ ...
อ่านเพิ่มเติม

จำหน่ายกระดาษพิมพ์ป้ายหรีด

กระดาษสำหรับพิมพ์ป้ายหรีดที่มีจำหน่าย เป็นกระดาษเทาขาว 270 แกรม ไม่มีลายกรอบ เหมาะกับการพิมพ์ด้วยโปรแกรมสามารถเลือกลายกรอบที่จะพิมพ์ได้ มีขนาดกระดาษตามตารางดังนี้ ตารางต่อไปนี้ จะแสดง "ราคารวม" และ "ร ...
อ่านเพิ่มเติม

การปรับขนาดข้อความ

การปรับขนาดตัวอักษรของข้อความ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้ 1. การปรับแบบ "แสดงเต็มพื้นที่" วิธีนี้เหมาะกับความต้องการแสดงข้อความขนาดใหญ่ การปรับขนาดทำได้ง่ายเพียงแค่การย่อ หรือขยาย ขนาดกล่องข้อความ ข้อคว ...
อ่านเพิ่มเติม

การสร้างป้าย และแก้ไขป้าย

เมื่อต้องการสร้างป้ายใหม่ มีวิธีการสร้างได้หลายแบบ ทั้งการเปิดข้อมูลป้ายเดิมเพื่อนำมาแก้ไขข้อความ หรือสร้างป้ายใหม่เป็นป้ายว่างเลย ดังรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 1. สร้างป้ายใหม่ โดยการเปิดข้อมูลป้ายเดิมที ...
อ่านเพิ่มเติม

แนะนำการใช้งานโปรแกรมพิมพ์ป้ายพวงหรีด

หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว เปิดโปรแกรมขึ้นมาจะแสดงหน้าตาดังนี้ โปรแกรมรุ่นทดลอง จะแสดงข้อความว่าสิทธิ์การใช้งานยังไม่ถูกต้อง หากต้องการใช้งานจริงให้คลิกตรง ข้อมูลติดต่อ จะแสดงรายละเอียดช่องทางในการติดต ...
อ่านเพิ่มเติม

เครื่องพิมพ์ Epson กับการพิมพ์กระดาษหนา

จากการติดตั้งโปรแกรมพิมพ์ป้ายหรีด เครื่องพิมพ์ที่ลูกค้าใช้ส่วนใหญ่คือ Inkjet จะมีทั้งยี่ห้อ Canon และ Epson ทั้ง 2 ยี่ห้อจะมีข้อดีและข้อด้อยต่างกัน เครื่องพิมพ์ Epson จะพิมพ์กระดาษได้ยาวกว่า แต่จะเจอป ...
อ่านเพิ่มเติม

การติดตั้งโปรแกรม TeamViewer

การติดตั้งโปรแกรม TeamViewer สามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ 1. เริ่มด้วยการดาวน์โหลดโปรแกรมมาก่อน วิธีการดาวน์โหลด เปิด Browser เช่น Google Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer แล้วเข้าไปที่นี่ http ...
อ่านเพิ่มเติม

 

Hits: 5365