โปรแกรมพิมพ์ป้ายหรีด – คุณสมบัติใหม่ในเวอร์ชั่น 3.0.21

คุณสมบัติที่เพิ่มในเวอร์ชั่นนี้

  • ปรับปรุงวิธีการจัดการกรอบ เพื่อทำให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น
    • เพิ่มคลังกรอบ เมื่อมีการจัดทำกรอบชุดใหม่ๆ สามารถนำเข้ามาเก็บไว้ในคลังได้
    • เลือกกรอบที่ต้องการใช้งานจากในคลัง นำมาใส่ในชุดกรอบที่ใช้งานประจำได้
  • เพิ่ม ตัวอย่างป้าย แสดงตัวอย่างป้ายเพื่อให้เลือกนำมาใช้งาน
  • กรอบ สามารถปรับความทึบ/โปร่งใส ได้

 

การจัดการกรอบ

หน้าจอ จัดการกรอบ – สามารถสร้างชุดกรอบ และเลือกกรอบที่ต้องการจากในคลังมาไว้ใช้งาน

 

คลังกรอบ – เก็บรูปกรอบที่เราเตรียมไว้ให้ตอนติดตั้งโปรแกรม หรือจะเพิ่มรูปกรอบที่สร้างเองได้ หรือเมื่อมีกรอบชุดใหม่ๆ สามารถนำเข้ามาเก็บไว้ในคลังได้

 

ตัวอย่างป้าย

หน้าจอ ตัวอย่างป้าย สามารถเลือกเพื่อนำมาใช้งานได้

 

ตัวอย่างป้าย

 

ตัวอย่างป้าย

 

ตัวอย่างป้าย

 

ตัวอย่างป้าย

 

ตัวอย่างป้าย

 

ตัวอย่างป้าย

 

ตัวอย่างป้าย

 

กรอบ ปรับค่า ทึบ/โปร่งใส

ตัวอย่างกรอบ ค่าทึบ/โปร่งใส เท่ากับ 100 หรือแสดงทึบ

 

ตัวอย่างกรอบ ปรับค่า ทึบ/โปร่งใส เท่ากับ 70 สีของกรอบจะจางลง

 

ตัวอย่างกรอบที่ได้จัดทำไว้ในปัจจุบัน จะสร้างให้ตอนติดตั้งโปรแกรม และสามารถเพิ่มเติมได้หากมีการสร้างรูปกรอบชุดใหม่ขึ้นมา

ชุดกรอบ 1

 

ชุดกรอบ 2

 

ชุดกรอบ 3

 

ชุดกรอบ 4

 

ชุดกรอบ 5

 

ชุดกรอบ 6

 

 

Hits: 2028