เครื่องพิมพ์ Epson กับการพิมพ์กระดาษหนา

จากการติดตั้งโปรแกรมพิมพ์ป้ายหรีด เครื่องพิมพ์ที่ลูกค้าใช้ส่วนใหญ่คือ Inkjet จะมีทั้งยี่ห้อ Canon และ Epson ทั้ง 2 ยี่ห้อจะมีข้อดีและข้อด้อยต่างกัน เครื่องพิมพ์ Epson จะพิมพ์กระดาษได้ยาวกว่า แต่จะเจอปัญหาในการพิมพ์กระดาษป้ายหรีดที่หนา หรือแข็งเกินไป โดยปัญหาที่พบบ่อย คือ ปัญหาเครื่องพิมพ์ดูดกระดาษทิ้ง ส่วนปัญหาไม่ดูดกระดาษจะเจอบ้างแต่จะเจอไม่บ่อย

 

กระดาษป้ายหรีดที่มีขายทั่วไปเท่าที่พบจะมีขนาดความหนา 2 ขนาด คือ 250 แกรม และ 310 แกรม แล้วเครื่องพิมพ์ Epson รองรับการพิมพ์กระดาษได้หนาเท่าไหร่กันแน่ ลองค้นหาดูข้อมูลดู จะพบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

เครื่องพิมพ์ Epson l360 สามารถรองรับกระดาษหนาสุดกี่แกรม ตั้งค่าตรงไหนคะ ?

เครื่องปริ้น EPSON L360 ใช้กับกระดาษหนาสุดได้เท่าไหร่ครับ ใช้กับปกรายงานหอมๆ 180 แกรมได้มั้ย

ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า เครื่องพิมพ์ Epson รองรับกระดาษมาตรฐาน (Plain Paper) ที่ 70-80 แกรม และสูงสุดที่ 255 แกรม (เทียบด้วยกระดาษ Photo ของ Epson) และยังขึ้นกับ คุณภาพ และราคาของกระดาษด้วย

 

จากข้อมูลจะเห็นว่ากระดาษป้ายหรีดทั่วไปบางขนาดมีความหนาเกินกว่าที่เครื่องพิมพ์รองรับ และอาจจะทำให้เกิดปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วตอนต้น

แต่ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ Epson บางรุ่น สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับการพิมพ์กระดาษหนาและซองจดหมายได้ เช่น รุ่น L805 L1300 L1800 L3110 L3150 แต่รุ่นที่ยังไม่มีการตั้งค่าส่วนนี้ ได้แก้ L120 L220 L310 L360 L365 M100 M200

 

วิธีการตั้งค่าสำหรับพิมพ์กระดาษหนาและซองจดหมาย
  • เปิด Control Panel หรือ แผงควบคุม และเลือก Devices and Printers หรือ View devices and printers หรือ อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ ดังรูปตัวอย่าง
สังเกตุตรงกรอบแดง
สังเกตุตรงกรอบแดง

 

  • จะแสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่มีในเครื่อง
รายชื่อเครื่องพิมพ์ทั้งหมดบนเครื่อง

 

  • ให้คลิกขวาตรงรูปเครื่องพิมพ์ Epson รุ่นที่เราต้องการจะตั้งค่า จะปรากฏเมนู ให้เลือก Printing Preference จะปรากฏหน้าตาแบบนี้ ให้เลือก การบำรุงรักษา หรือ Maintenance

 

  • เลือกรายการ การตั้งค่าเอ๊กซ์เทน หรือ Extended Settings

 

  • ติ๊กตรง กระดาษหนาและซองจดหมาย หรือ Thick Paper and Envelopes

 

  • จะแสดงหน้าจอแจ้งเตือนว่า การตั้งค่าส่วนนี้ใช้สำหรับการพิมพ์กระดาษหนา หรือกรณีที่พิมพ์แล้วหมึกเลอะออกมา และจะใช้เวลาในการพิมพ์มากกว่าปกติ

 

  • กดปุ่ม ตกลง หรือ Ok ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการตั้งค่าสำหรับพิมพ์กระดาษหนาและซองจดหมาย

 

Hits: 28347