จำหน่ายกระดาษพิมพ์ป้ายหรีด ขนาด 250 แกรม – สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson ที่มีปัญหาการป้อนกระดาษ

กระดาษขนาด 250 แกรม เหมาะสำหรับการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Epson กรณีที่เจอปัญหาการพิมพ์ เช่น เครื่องไม่ดึงกระดาษ หรือ ดึงกระดาษเปล่าออกมาโดยไม่พิมพ์อะไร

จากการติดตั้งโปรแกรมให้กับลูกค้า เครื่องพิมพ์ Epson มีโอกาสที่จะเจอกับปัญหาการพิมพ์กระดาษที่หนา หรือแข็งเกินไป ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ เช่น L3110 L3150 M1100 M1120 M1140, … สามารถตั้งค่าให้พิมพ์ “กระดาษหนา หรือซองจดหมาย” ได้ แต่ก็ยังมีโอกาสเจอปัญหาได้เช่นกัน

  • ลูกค้าบางท่าน นำเครื่องไปซ่อมที่ร้าน ช่างทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ ก็สามารถพิมพ์ได้ใหม่
  • ลูกค้าบางท่าน เริ่มแรกจะพิมพ์ได้ปกติ พอใช้พิมพ์ไปนานๆ ก็อาจเจอปัญหาการป้อนกระดาษ
  • กระดาษป้ายหรีดที่มีขายทั่วไป ปกติจะมีขนาด 250 แกรม 270 แกรม และ 310 แกรม เวลาเลือกซื้อ แนะนำให้สอบถามความหนากระดาษก่อน
  • วิธีทดสอบเบื้องต้น อาจจะหาซื้อกระดาษเทาขาว แบบแผ่นใหญ่จากร้านเครื่องเขียนทั่วไป ให้ระบุขนาด 250 แกรม แล้วนำมาตัดตามขนาดป้ายหรีดที่ต้องการ จากนั้นให้ทำการพิมพ์ทดสอบดู
  • กระดาษขนาด 250 แกรม เมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ว่า บางกว่า ขนาด 270 แกรม พอสมควร
  • ลูกค้าที่พิมพ์แล้วเจอปัญหาการป้อนกระดาษ ได้ทดลองใช้กระดาษขนาด 250 แกรมแล้ว จะพิมพ์ได้ปกติ (บางท่านแจ้งว่าพิมพ์ได้ลื่นขึ้น)
  • ราคากระดาษ 250 แกรม จะมีราคาสูงกว่าขนาด 270 แกรมนิดหน่อย ทางโรงงานแจ้งว่าเป็นเพราะคนละยี่ห้อ แต่เราจำหน่ายในราคาเท่ากับ กระดาษขนาด 270 แกรม

กระดาษสำหรับพิมพ์ป้ายหรีดที่มีจำหน่าย เป็นกระดาษเปล่า ไม่มีลายกรอบ เหมาะกับการพิมพ์ด้วยโปรแกรมสามารถเลือกลายกรอบที่จะพิมพ์ได้ มีขนาดกระดาษตามตารางดังนี้

ตารางราคากระดาษป้ายหรีด ขนาดต่างๆ

 

ตารางต่อไปนี้ จะแสดง “ราคารวม” และ “ราคาเฉลี่ยต่อแผ่น” จากราคาที่รวมค่ากระดาษและค่าส่งแล้ว ตามจำนวนแผ่นกระดาษ

 

ตารางแสดงราคาค่ากระดาษและค่าส่งในขนาดและจำนวนต่างๆ

 

 

Hits: 2125