โปรแกรมพิมพ์ป้ายพวงหรีด – เวอร์ชั่น 3.0.21 (demo)

*** จำหน่ายกระดาษสำหรับพิมพ์ป้ายหรีด

โปรแกรมพิมพ์ป้ายพวงหรีด เป็นโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้การพิมพ์ป้ายชื่อขนาดยาว มีความสะดวกขึ้น โดยเฉพาะป้ายชื่อติดพวงหรีด

ดาวน์โหลดที่นี่   โปรแกรมพิมพ์ป้าย เวอร์ชั่น 3.0.21 - demo (209277 downloads)

*** แนะนำการใช้งานโปรแกรมพิมพ์ป้ายพวงหรีด

*** การสร้างป้าย และแก้ไขป้าย

*** การปรับขนาดข้อความ

*** คุณสมบัติใหม่ในเวอร์ชั่น 3.0.21

 

ตัวอย่างป้ายหรีดที่พิมพ์ด้วยโปรแกรม

 

 

หน้าจอหลักของโปรแกรมใน version 1.1.4

คุณสมบัติหลักของโปรแกรม

 • ใส่จำนวนข้อความได้ไม่จำกัด (จำนวนตัวอักษรรวมไม่เกิน 40,000 ตัวอักษร)
เพิ่มข้อความต่างๆ ได้ตามต้องการ
 • แต่ละข้อความสามารถกำหนดคุณลักษณะต่างๆ ได้ เช่น รูปแบบอักษร ขนาดอักษร ตัวหนา ตัวเอียง สี การชิดขอบ
ปรับแต่งคุณลักษณะของแต่ละข้อความ
 • ใส่รูปภาพ หรือ ภาพโลโก้ ได้ไม่จำกัด (จำนวนรูปภาพที่เพิ่มมากขึ้น อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการแสดงผลลดลง)

 • การจัดตำแหน่ง หรือปรับขนาด ของข้อความและรูปภาพ สามารถทำได้ง่าย ด้วยเมาส์
การเลื่อน ขยาย ข้อความ หรือรูปภาพทำได้สะดวก
 • ใส่กรอบได้ โดยกรอบสามารถออกแบบเองได้ ทั้งในแบบภาพพื้นหลัง หรือแบบกำหนดรูปในแต่ละมุมและขอบของกรอบได้อย่างอิสระ
กรอบป้าย สามารถเพิ่มเติมเพื่อนำมาใช้ในโปรแกรมได้อย่างง่ายดาย
 • การเลือกใช้กรอบทำได้ง่าย เพียง Click เลือกกรอบที่ต้องการจากรายการที่เราได้เตรียมไว้ ตัวกรอบก็จะปรากฏในป้ายให้ทันที

 • บันทึกเก็บไว้ เพื่อใช้ในการพิมพ์ครั้งต่อไป โดยไม่ต้องแก้ไข สำหรับลูกค้าประจำ
 • การค้นหาข้อมูลป้ายที่ได้บันทึกไว้ ทำได้อย่างสะดวก
การแก้ไขป้ายที่ได้สร้างและบันทึกไว้
 • สามารถกำหนด template เองได้ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการสร้าง แผ่นป้ายใหม่ โดยไม่ต้องเสียเวลาปรับแต่งมาก

 • สามารถกำหนดให้ พิมพ์ได้ ทั้งแบบพื้นขาวตัวอักษรดำ หรือพื้นดำตัวอักษรขาวได้

Version 1.1.3

 • เพิ่มการแสดงไม้บรรทัด ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน
 • การกำหนดขนาดกระดาษ แก้ไขให้ระบุจากหน่วย เซนติเมตร ได้ (เดิมกำหนดได้เฉพาะหน่วยนิ้วเท่านั้น)
 • เพิ่มความสามารถในการแสดงข้อความแบบบีบตัวอักษรให้แคบลงได้
ตัวอย่างการปรับความกว้าง ความแคบของตัวอักษร

Version 1.1.4

 • เพิ่ม เมนู บันทึกเป็นต้นแบบ เพื่อให้การสร้างข้อมูลต้นแบบทำได้ง่ายขึ้น
 • เปลี่ยน Interface เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ให้ใช้งานสะดวกขึ้น
 • เพิ่มวิธีการกำหนดขนาดกระดาษ โดยสามารถกำหนดขนาดของป้ายได้ตามขนาดกระดาษของเครื่องพิมพ์ที่ได้เลือกไว้

Version 1.1.5

 • เพิ่มการ “ต่อกระดาษ” ใช้ในกรณีที่ต้องการพิมพ์ป้ายที่มีขนาดใหญ่ โดยที่เครื่องพิมพ์ไม่สามารถพิมพ์ได้ในกระดาษแผ่นเดียว กระดาษแต่ละแผ่นที่นำมาต่อกัน สามารถเลือกขนาดได้ตามที่กำหนดด้วยเครื่องพิมพ์ ไม่ว่าจะเป็นขนาด “A4” หรือ “กำหนดเอง”

 

ตัวอย่าง การพิมพ์ต่อกระดาษ ขนาด A4 จำนวน 4 แผ่น

 

ตัวอย่างก่อนพิมพ์

 

ตัวอย่าง กระดาษที่พิมพ์ออกมาจริง

 

อีกหนึ่งตัวอย่าง การพิมพ์ต่อกระดาษ จำนวน 2 แถว 2 สดมภ์

 

ตัวอย่างก่อนพิมพ์

 

ตัวอย่าง กระดาษที่พิมพ์ออกมาจริง

 

ตัวอย่าง การพิมพ์ต่อกระดาษ ขนาด 6 x 26 นิ้ว จำนวน 2 แผ่น

 

ตัวอย่างก่อนพิมพ์

 

สามารถเลือก หน้าที่ต้องการจะพิมพ์ได้

 

Version 1.1.6

 • เพิ่มวิธีการจัดการกราฟฟิคแบบใช้ GDI และสามารถตั้งค่าเพื่อเลือกวิธีการจัดการกราฟฟิคได้ทั้งแบบ GDI+ (ที่มีอยู่เดิม) กับแบบ GDI (ที่เพิ่มมาใหม่)

 

Version 1.1.7

 • เพิ่มพื้นที่ในการแสดง หน้าจอป้าย ทำให้การแก้ไข ข้อความ และรุปภาพสะดวกขึ้น
 • เพิ่มการ ลด/ขยาย ขนาดรูปภาพ โดยรักษาสัดส่วน ความกว้าง ความสูงได้ (aspect ratio)
 • หมุนภาพ และข้อความได้ 0, 90, 180, 270 องศา
 • เลือกรูปที่จะวางลงบนป้ายได้ จาก คลังรูปปกติ และคลังรูปมุม
 • เพิ่มกราฟฟิค เส้น และ สี่เหลี่ยม

 

เพิ่มพื้นที่รอบป้าย ทำให้การจัดวางขนาด และตำแหน่งของข้อความทำได้สะดวกขึ้น

 

ผลที่ได้จะทำให้สามารถพิมพ์ตัวหนังสือที่ใหญ่ขึ้นได้

 

ตัวอย่าง การหมุนข้อความ เพื่อการแสดงผลในอีกแบบ

 

ตัวอย่างก่อนการพิมพ์

 

อีกตัวอย่าง ตัวหนังสือจีน ความสวยงามขึ้นอยู่กับการเลือกฟอนต์

 

ตัวอย่างก่อนการพิมพ์

 

เพิ่ม กราฟฟิค เส้น และ สี่เหลี่ยม มีการปรับเปลี่ยนหน้าตาเล็กน้อย

 

Version 2.0.1

 • เพิ่ม Shortcut Key ในการทำงาน เช่น การลบ การเปลี่ยนตำแหน่ง ข้อความ หรือรูปภาพ
 • เพิ่มการลบข้อมูลป้าย สามารถลบข้อมูลป้ายที่บันทึกไว้แล้ว
 • ปรับปรุงวิธีการแสดงรูปภาพที่เก็บไว้ในคลัง ให้เหมาะสมขึ้น
 • ปรับปรุงวิธีการ ตั้งค่าป้าย ให้ง่ายขึ้น
 • ปรับปรุงวิธีการคลิกเลือกข้อความ เดิมถ้าคลิกภายในกรอบสี่เหลี่ยมของข้อความ จะหมายถึงการเลือกข้อความนั้น เปลี่ยนเป็น ต้องคลิกบนตัวอักษร จึงจะเป็นการเลือกข้อความนั้น เพื่อให้สะดวกในการทำงาน
 • ปรับปรุงวิธีการสร้างกรอบ ให้เหลือวิธีเดียว (รวมของเดิมทั้ง 2 แบบเข้าด้วยกัน)
 • เพิ่ม “ชุดของกรอบ” เนื่องจาก ขนาดของป้ายมีได้หลายขนาด แล้วแต่จะกำหนด ดังนั้นรูปภาพของกรอบ ก็ควรจะมีขนาดที่เหมาะสมกับขนาดของป้าย เพื่อการแสดงผลที่สวยงาม ไม่ผิดเพี้ยน เราสามารถสร้าง “ชุดของกรอบ” เพื่อเลือกกรอบที่จะใช้งาน ตามขนาดต่างๆ ของป้ายได้
 •  การสร้างกรอบเพื่อใช้งานในโปรแกรม สามารถสร้างได้พร้อมกันทีละหลายกรอบ โดยการเลือกไฟล์รูปภาพกรอบ ได้ทีละหลายไฟล์พร้อมกัน ทำให้การใช้งานสะดวกขึ้น
 • เตรียมรูปภาพของกรอบ ลายต่างๆ ไว้ให้ และสามารถเพิ่มเติมได้เอง
 • เพิ่มการแจ้งเตือน การบันทึกข้อมูล ในอีกรูปแบบ (Toast) โดยจะแสดงข้อมูล 1.5 วินาทีแล้วหายไปเอง (ข้อนี้มีลูกค้า Request มา)

 

การแสดงรูปภาพในคลังรูป ที่ดูชัดเจนขึ้น สามารถเลือกที่จะนำมาใช้ได้สะดวกขึ้น

 

หน้าจอการสร้างกรอบ ปรับให้เหลือแบบเดียว

 

เพิ่มการจัดการ “ชุดของกรอบ” เพื่อให้สามารถเลือกใช้กรอบได้ตรงตามขนาดของกระดาษจริง

 

ไฟล์สำหรับทำเป็นกรอบป้าย ซึ่งจะมีการสร้างเพิ่มเรื่อยๆ และการนำเข้ามาใช้ในโปรแกรมก็สะดวกขึ้น

 

Version 2.0.2

 • แก้ไขข้อผิดพลาดในขั้นตอนการลบรูปกรอบจากชุดของกรอบ

 

Version 2.0.3

 • เพิ่ม Config สำหรับการเปลี่ยนลำดับการแสดงผลของ ข้อความ รูปภาพ เส้น และสี่เหลียม
 • เพิ่มเมนู จัดการฟอนต์

 

Version 2.0.4

 • เพิ่มคุณสมบัติของกรอบ สามารถเปลี่ยนสีได้
กรอบสามารถเลือกสีได้

 

อีกรูปแบบ

 

กรอบที่จัดเตรียมไว้ให้สำหรับใช้ในโปรแกรม

 

Version 2.0.5

 • ข้อมูลป้ายใน “รายการโปรด” เวลาเลือกมาใช้งานและบันทึก จะได้ข้อมูลรายการใหม่ ไม่ทับข้อมูลเดิม
 • ข้อมูลป้ายใน “ต้นแบบ” จะไม่แสดงในรายการของการแก้ไข

 

Version 2.1.1

 • เพิ่มคุณสมบัติของ “เส้น” สามารถเลือกรูปแบบการแสดงได้หลายรูปแบบ ทำให้สร้างกรอบในรูปแบบอื่นๆ ได้มากขึ้น

 

คุณสมบัติของ “เส้น”

 

 

 

 

 

 

 

Version 2.1.2

 • แก้ไขข้อผิดพลาด กรณีเลือกกรอบแล้วบันทึกได้ข้อมูลผิดรายการ

 

Version 2.1.3

 • รายการ “ขนาดกระดาษ” ของเครื่องพิมพ์ จะแสดงเฉพาะขนาด A4 และขนาดที่กำหนดเอง ลดการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ได้ใช้งาน
 • บันทึกขนาดกระดาษ ทั้งจากเครื่องพิมพ์ และที่กำหนดเอง ณ ขณะนั้น ลงในข้อมูลป้ายด้วย เวลาเลือกข้อมูลป้ายมาแก้ไข ก็จะทำการเลือกขนาดกระดาษที่ตรงกันให้เอง
 • ปรับปรุง การแสดงข้อมูลป้าย และการกำหนด “รายการโปรด” ในหน้าจอ “แก้ไข”

 

Version 2.1.4

 • แสดง เส้นแสดงขนาดกระดาษของเครื่องพิมพ์ที่เลือก (เส้นสีแดง) ในกรณีที่ ขนาดกระดาษของเครื่องพิมพ์ และขนาดกระดาษของป้าย ไม่ตรงกัน เช่น กรณีเครื่องพิมพ์ Canon ซึ่งพิมพ์กระดาษได้ยาว 26.61 นิ้ว แต่มีกระดาษจริงยาว 31 นิ้ว เพื่อช่วยให้การวางข้อความได้สะดวกขึ้น ข้อความพิมพ์ออกมาได้ครบถ้วน

 

เส้นสีแดง แสดงขนาดกระดาษของเครื่องพิมพ์ ในขณะป้ายมีขนาดใหญ่กว่า

 

 • เปลี่ยนวิธีการสร้างกรอบ ในส่วนของเส้นขอบ จากรูปภาพเป็นลายเส้น

 

หน้าจอแก้ไขกรอบ

 

ตัวอย่างรูปแบบลายเส้นของเส้นขอบ

 

ตัวอย่างการใช้งานกรอบ

 

หน้าจอแก้ไขกรอบ

 

 

 

ตัวอย่างป้ายที่เลือกกรอบแบบที่กำหนดไว้

 

Version 3.0.1

 • ปรับเปลี่ยนหน้าตาของโปรแกรม โดยการจัดเรียงพื้นที่การแสดงผลใหม่
  • คุณลักษณะ (Property) ของป้าย และของวัตถุต่างๆ (ข้อความ, รูปภาพ, เส้น และสี่เหลี่ยม) จะวางอยู่ด้านบน และด้านล่างของ พื้นที่แสดงป้าย การจัดวางแบบนี้ จะทำให้มองเห็นพื้นที่แสดงป้ายได้มากขึ้น และดูสมสัดส่วนกว่าแบบเดิม
  • คุณลักษณะของป้าย และคุณลักษณะของวัตถุต่างๆ สามารถเลือกได้ว่า จะให้ส่วนไหนอยู่ด้านบน ส่วนไหนอยู่ด้านล่างได้ แล้วแต่ความพอใจของผู้ใช้

 

หน้าตาของโปรแกรมในเวอร์ชั่น 3.0.1

 

คุณลักษณะของป้าย อยู่ด้านบน และ คุณสมบัติของวัตถุต่างๆ อยู่ด้านล่าง

 

Version 3.0.10

 • แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ
 • ปรับปรุงหน้าจอให้ใช้งานสะดวกขึ้น
  • ขนาดหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งจะมีความแตกต่างกันมาก จึงปรับเพื่อเน้นให้หน้าจอขนาดเล็ก ทำงานได้สะดวกขึ้น

 

 

Version 3.0.14

 • ข้อความ สามารถกำหนดให้ แคบลง หรือ กว้างขึ้นได้
 • การกำหนด สี เพิ่มส่วนของการกำหนด ให้โปร่ง หรือ ทึบ ค่าที่กำหนดได้คือ 0 (โปร่ง) ถึง 100 (ทึบ)
 • ปรับการแสดงปุ่มของ คุณสมบัติข้อความ ทั้งรูปแบบ และตำแหน่ง

 

Version 3.0.15

 • แก้ไขข้อผิดพลาด กรณี เปิดโปรแกรมพิมพ์ป้ายหรีด พร้อมโปรแกรมพิมพ์สติ๊กเกอร์ไม่ได้
 • เพิ่มการเมนู วางรูปภาพ ลงในป้ายหรีด เพื่อช่วยในการอำนวยความสะดวกในการวางรูปภาพลงในป้าย

ขั้นตอนการทำงาน

 • ให้เราเลือก copy หรือ คัดลอก รูปภาพ โดยทำได้ 2 วิธี
 1. ให้เราค้นหารูปภาพจาก Internet เมื่อเจอรูปแล้ว ให้คลิกขวาบนรูปนั้นแล้วเลือกเมนู Copy Image หรือ คัดลอกรูปภาพ
 2. หากเรามีไฟล์รูปภาพในเครื่องอยู่แล้ว ให้คลิกขวาบนรูปนั้น แล้วเลือก Copy หรือ คัดลอก
 • กลับมาในโปรแกรมพิมพ์ป้าย ให้คลิกขวาบนพื้นที่ว่างในป้าย จะปรากฏเมนูขึ้นมา ให้เลือก วางรูปภาพ ก็จะได้รูปภาพแสดงบนป้าย สามารถปรับแต่งขนาด จัดวางตำแหน่งได้ ตามต้องการ

 

หลังจากค้นหาภาพจาก Internet ได้แล้ว ให้เลือก Copy Image หรือ คัดลอกรูปภาพ

 

ในโปรแกรมพิมพ์ป้าย หรือคลิกขวาบนพื้นที่ว่างของป้าย แล้วเลือกเมนู “วางรูปภาพ”

 

จะได้รูปวางบนป้าย

 

หรือหากมีไฟล์รูปภาพในเครื่องอยู่แล้ว ให้คลิกขวาบนไฟล์รูปภาพนั้น แล้วเลือก Copy หรือ คัดลอก

 

 

Version 3.0.16

 • การสร้างข้อความใหม่ จะแสดงรายการข้อความใกล้เคียง ที่เราได้บันทึกเก็บไว้ ให้เลือก เพื่อช่วยให้การป้อนข้อความสะดวกขึ้น

 

 

 • เพิ่มคุณสมบัติของข้อความ “แสดงเต็มพื้นที่” โดยคุณสมบัตินี้ จะทำให้การปรับแต่งขนาดของตัวข้อความสะดวกขึ้น เมื่อเลือกคุณสมบัตินี้ การปรับแต่งขนาดของข้อความ จะอยู่ที่การปรับแต่งขนาดของ กล่องข้อความแทน ไม่ว่าเราจะย่อหรือขยาย ขนาดของกล่องข้อความ ตัวอักษรภายในกล่องข้อความก็จะแสดงเต็มพื้นที่กล่องข้อความ เราไม่จำเป็นต้องเลือก ขนาดตัวอักษร ตำแหน่งข้อความ หรือ การบีบ ผอม/อ้วน อีกต่อไป

 

 • คุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นทั้ง 2 รายการ สามารถที่จะตั้งค่าให้ใช้งาน หรือไม่ใช้งานก็ได้ ในเบื้องต้นหลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว จะกำหนดให้มีการใช้งานทันที แต่สามารถยกเลิกคุณสมบัติทั้ง 2 รายการนี้ได้ การยกเลิก ให้เข้าหน้าจอ ตั้งค่า แล้วให้ติ๊ก รายการที่ไม่ต้องการออก

 

 

วิดีโอแนะนำการใช้งานโปรแกรม

 

 

 

หมายเหตุ

 • สามารถรองรับเครื่องพิมพ์ยี่ห้อต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็น InkJet หรือ Laser แต่ส่วนที่สำคัญคือ การจะพิมพ์กระดาษป้ายพวงหรีด เครื่องพิมพ์นั้นๆ ต้องสามารถที่จะรองรับการพิมพ์กระดาษยาวได้ เช่น
  • เครื่องพิมพ์ Canon MP230 MP280 MP287, PIXMA G1000 (หรือรุ่นอื่นๆ ดูได้จากข้อมูลของเครื่องพิมพ์) รองรับการพิมพ์กระดาษยาวได้ถึงประมาณ 26.61 นิ้ว (ุ67.60 เซนติเมตร)
  • เครื่องพิมพ์ Epson โดยส่วนใหญ่ คือ InkJet รุ่นที่สามารถพิมพ์กระดาษยาวได้ จะสามารถพิมพ์ได้ถึง 44 นิ้ว เช่น L Series, หรือ M-100 (มีเฉพาะหมึกสีดำ แต่ข้อดีคือเป็น หมึกกันน้ำ)
  • เครื่องพิมพ์ Laser
 • เครื่องพิมพ์ InkJet มีข้อดีคือ ราคาไม่แพง แต่หมึกส่วนใหญ่จะไม่ทนน้ำ และต้องคอยล้างหัวพิมพ์หากไม่ได้ใช้นานหลายวัน เพื่อไม่ให้ตัน ส่วนเครื่องพิมพ์ Laser มีข้อดีคือ หมึกจะทนน้ำ ไม่ต้องมาคอยล้างหัวพิมพ์ ทิ้งไว้นานก็ยังพิมพ์ได้คุณภาพเหมือนเดิม แต่จะมีราคาที่ค่อนข้างแพง
 • อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์เพิ่มเติม สอบถามได้ครับ

 

 

ดาวน์โหลดโปรแกรม

 • เวอร์ชั่นปัจจุบันที่ให้ดาวน์โหลดได้คือ version 1.1.2  ส่วนเวอร์ชั่นถัดไป สามารถติดต่อผู้พัฒนาได้
 • เวอร์ชั่นปัจจุบันที่ให้ดาวน์โหลดเพื่อทดสอบได้คือ ->  โปรแกรมพิมพ์ป้าย เวอร์ชั่น 3.0.21 - demo (209277 downloads)  ทดสอบตัวโปรแกรมได้ทุกฟังก์ชั่น ยกเว้น การบันทึกข้อมูล และการพิมพ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • ฟอนต์เพิ่มเติม สามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่ http://www.f0nt.com/forum/index.php/topic,6782.0.html (กรุณาอ่านจุดประสงค์ของกระทู้ หน่อยนะครับ)
 • รูปภาพ สำหรับนำมาทำเป็นกรอบ จะทยอยนำมาลงที่นี่ เพื่อให้สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้
 • หากการติดตั้งโปรแกรมเพื่อทดสอบมีปัญหา ไม่สามารถติดตั้งได้ เรายินดีติดตั้งให้ฟรี เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ทดลองใช้งานดูก่อน วิธีการก็เพียงแต่ติดตั้งโปรแกรม Team Viewer แล้วแจ้งรหัสมาครับ หรืออาจจะแจ้งปัญหามาในไลน์ก็ได้ครับ ทางเรายินดีบริการครับ หากทดลองแล้วไม่ชอบ หรือไม่ตรงกับที่ต้องการ ก็ไม่เป็นไรครับ เราต้องการให้ พอใจทั้ง 2 ฝ่ายครับ (Win-Win ครับ) (ติดต่อเราได้ที่นี่)

 

คู่มือการใช้งาน กำลังจัดทำนะครับ

 

สิทธิ์การใช้งานโปรแกรม

โปรแกรมพิมพ์ป้ายพวงหรีด เปิดให้ดาวน์โหลดและติดตั้ง เพื่อทดสอบการใช้งานได้ทุกฟังก์ชั่น ยกเว้นว่า ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูล และพิมพ์ได้ หากจะใช้งานจริง ต้องชำระเงินสำหรับสิทธิ์ในการใช้งาน เป็นจำนวนเงิน 990 บาท

1 สิทธิ์การใช้งาน จะใช้งานได้ต่อ 1 เครื่อง แต่ไม่จำกัดการใช้งาน หรือการติดตั้งใหม่ ไม่ว่า Windows จะพังแล้วต้องลงใหม่ หรือโปรแกรมมีการ Update ใดๆ ก็จะสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

 

 

 

 

 

135,561 total views, 51 views today

Hits: 117302