การปรับขนาดข้อความ

การปรับขนาดตัวอักษรของข้อความ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. การปรับแบบ “แสดงเต็มพื้นที่” วิธีนี้เหมาะกับความต้องการแสดงข้อความขนาดใหญ่ การปรับขนาดทำได้ง่ายเพียงแค่การย่อ หรือขยาย ขนาดกล่องข้อความ ข้อความก็จะถูกแสดงเต็มพื้นที่ของกล่องข้อความที่เราย่อ หรือ ขยายขนาด

กล่องข้อความ จะแสดงเมื่อเราคลิกตรงข้อความใดๆ จะปรากฏเส้นสี่เหลี่ยมล้อมรอบข้อความ โดยมีสี่เหลี่ยมสีเหลืองขนาดเล็ก 8 จุด รอบกล่องข้อความ หากเราคลิกเมาส์ตรงสี่เหลี่ยมสีเหลืองค้างไว้แล้วลากเมาส์ ขนาดของกล่องข้อความก็จะเปลี่ยนไปนั่นก็จะทำให้ขนาดตัวอักษรของข้อความเปลี่ยนตามไปด้วย

การเลือกปรับขนาดตัวอักษรวิธีนี้ ทำได้โดยการคลิกตรงข้อความที่เราจะปรับขนาด ด้านบนของโปรแกรมจะแสดง คุณสมบัติของข้อความ ให้ติ๊กตรง “แสดงเต็มพื้นที่” จะเห็นว่า คุณสมบัติบางอย่างของข้อความจะถูกปิดไว้ไม่ให้แก้ไข เช่น ขนาดอักษร ตำแหน่ง บีบผอม/อ้วน

วิธีนี้ข้อดีคือ การปรับข้อความให้มีขนาดใหญ่มากจะทำได้ง่าย แต่จะมีข้อเสียคือ สัดส่วนของข้อความจะไม่ตรงจริงตามแบบอักษร เราจะต้องปรับให้เหมาะสมเอง

 

การปรับขนาดแบบ “แสดงเต็มพื้นที่”

 

2. การปรับแบบ “ปกติ” วิธีนี้จะเป็นการปรับขนาดตัวอักษรของข้อความแบบทั่วไป คือ เพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรได้ โดยสัดส่วนของข้อความจะเป็นไปตามแบบอักษร หากเราปรับขนาดตัวอักษรให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ข้อความก็จะแผ่กว้างออกตามไปด้วย

กรณีที่ข้อความยาวมากอาจจะแสดงจนล้นป้าย วิธีการปรับแก้เพื่อให้แสดงข้อความทั้งหมดภายในป้าย ให้ทำการบีบข้อความให้ผอมลง ด้วยการปรับค่าตัวเลข “บีบ ผอม/อ้วน” ตัวเลขเป็นบวก ค่ายิ่งมากข้อความจะยิ่งถูกบีบให้ผอมลง ตัวเลขเป็นลบ ค่ายิ่งมากข้อความก็จะถูกทำให้อ้วนขึ้น

 

การปรับขนาดแบบ “ปกติ”

 

 

Hits: 2670