แอพ สวดมนต์

บทสวดมนต์อ้างอิงจาก แผ่นพับ ดังนี้

 • บูชาพระรัตนตรัย
 • บทกราบพระรัตนตรัย
 • ขอขมาพระรัตนตรัย
 • ไตรสรณคมน์
 • ชัยมงคลคาถา (พาหุงฯ)
 • ชัยปริตร (มหากาฯ)
 • อิติปิโส เท่าอายุ
 • พระคาถาชินบัญชร
 • บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง
 • แผ่เมตตาสรรพสัตว์
 • บทแผ่ส่วนกุศล

และเพิ่มเติม

 • ธัมมจักกัปปวัตนสูตร
 • ชุมนุมเทวดา
 • บทสวดโพชฌังคปริตร
 • บูชาพญานาค
 • บูชาพระพิฆเณศ

คุณสมบัติ

 • แสดงรายการบทสวดมนต์ทั้งหมด บทไหนมีเสียงสวด จะมีสัญลักษณ์แสดงไว้
 • สามารถสร้างรายการบทสวดมนต์ของตัวเองได้ ในนี้จะเรียกว่า “รายการโปรด”
 • รายการโปรด จะประกอบไปด้วยรายการบทสวดมนต์ต่างๆ ตามที่เราต้องการ สามารถ เพิ่ม/ลบ จัดเรียง รายการต่างๆ ได้
 • หน้าจอแสดงบทสวดมนต์
 • สามารถ แสดง หรือ ซ่อน คำแปล ได้
 • สามารถ เล่น หรือ ไม่เล่น เสียงสวดได้
 • สามารถ เลื่อน หรือ ไม่เลื่อน บทสวดมนต์ได้
 • วิธีการเลื่อนบทสวดมนต์ กรณี เล่นเสียงสวด คำสวดปัจจุบัน จะแสดงให้เห็นบนหน้าจอเสมอ
 • วิธีการเลื่อนบทสวดมนต์ กรณี ไม่เล่นเสียงสวด มีให้เลือก 2 วิธี
  • วิธีที่ 1 จะเลื่อนไปเรื่อยๆ ด้วยอัตราความเร็วคงที่ และสามารถเพิ่ม/ลด ความเร็วได้
  • วิธีที่ 2 จะเลื่อนเหมือนกับ กรณี เล่นเสียงสวด และสามารถ เพิ่ม/ลด ความเร็วได้
 • ตัวหนังสือ ภาษาบาลี และ คำแปล สามารถ ปรับขนาดได้ 4 ระดับ
 • การตั้งค่า ในหน้าจอแสดงบทสวดมนต์ ได้จัดกลุ่มไว้อย่างง่ายๆ 3 รูปแบบ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของแต่ละบุคคล
  • รูปแบบที่ 1 จะเล่นเสียงสวดให้ (ในบทสวดที่มีเสียง) พร้อมกับการเลื่อนบทสวดให้ตรงกับเสียงสวดเสมอ และจะเลื่อนไปบทสวดถัดไป ในกรณีที่เป็นชุดบทสวดในรายการโปรด
  • รูปแบบที่ 2 จะไม่เล่นเสียงสวด แต่จะมีการเลื่อนบทสวดไปเรื่อยๆ ตามวิธีที่กำหนดไว้ พร้อมกับเลื่อนบทสวดไปบทถัดไปให้ เหมือนรูปแบบที่ 1
  • รูปแบบที่ 3 จะไม่มีการเล่นเสียงสวด ไม่เลื่อนบทสวดและบทสวดถัดไปให้ ตัวผู้สวดจะเป็นผู้เลื่อนเอง การเลื่อนหน้าจอจะมีปุ่มด้านล่างซ้าย กด 1 ครั้งจะเลือนหน้าจอ 1 ครั้ง การที่จะให้เลื่อนมากน้อยแค่ไหน กำหนดไว้ ตั้งแต่ 0 – 100 (ค่าเริ่มต้นที่ตั้งไว้คือ 25 หมายถึงจะเลื่อนหน้าจอลงมา 1 ใน 4 ของหน้าทุกครั้งที่กดปุ่ม 1 ครั้ง) รูปแบบนี้ เหมาะกับผู้ที่สวดคล่องแล้ว แต่ยังจำบทสวดไม่ได้หมด
 • ปฏิทินจันทรคติ แสดงวันพระ และวันสำคัญทางศาสนา (การคำนวณปฏิทินนี้ ยึดตามข้อมูลปฏิทินหลวง)
 • สามารถกำหนดให้แจ้งเตือนเมื่อถึงวันโกน และวันพระ

หมายเหตุ

 • มี version ทั้ง Android และ iOS (iPhone iPad)
 • การแจ้งเตือนในอุปกรณ์บางยี่ห้อ อาจจะไม่ทำงาน นอกจากจะต้องมีการตั้งค่าเพิ่มเติม เช่น Huawei
 • Huawei จะต้องเพิ่มแอปนี้ ลงใน “แอปที่ป้องกัน” (Protected App) โดยไปที่ “การตั้งค่า” -> “การตั้งค่าขั้นสูง” -> “ตัวจัดการแบตเตอรี่” -> “แอปที่ป้องกัน” จากนั้นเลื่อนหาแอปที่ชื่อ thai-prayer แล้วเลือก เปิด

Hits: 2339