แอพ สั่งโทรออกผ่านเวป

แอพนี้ จะคอยรับคำสั่งจากหน้าเวป หากมีการกดปุ่ม โทรออก บนหน้าเวป แอพจะทำการโทรออกให้ทันที ช่วยลดเวลาสำหรับงานบริการที่ต้องการโทรออกบ่อย

เครื่องมือในการพัฒนาหลัก คือ Flutter

ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android

กลไกสำคัญคือ websocket

ตัวอย่างภาพหน้าจอของแอพ

 

Hits: 1954