กระดาษป้ายหรีด กระดาษพิมพ์ป้ายหรีด

จำหน่ายกระดาษพิมพ์ป้ายหรีด

กระดาษสำหรับพิมพ์ป้ายหรีดที่มีจำหน่าย เป็นกระดาษเทาขาว 270 แกรม ไม่มีลายกรอบ เหมาะกับการพิมพ์ด้วยโปรแกรมสามารถเลือกลายกรอบที่จะพิมพ์ได้ มีขนาดกระดาษตามตารางดังนี้

ตารางราคากระดาษป้ายหรีด ขนาดต่างๆ

 

ตารางต่อไปนี้ จะแสดง “ราคารวม” และ “ราคาเฉลี่ยต่อแผ่น” จากราคาที่รวมค่ากระดาษและค่าส่งแล้ว ตามจำนวนแผ่นกระดาษ

 

ตารางแสดงราคาค่ากระดาษและค่าส่งในขนาดและจำนวนต่างๆ

 

 

Hits: 2182