กระดาษปริ้นหรีด

จำหน่ายกระดาษพิมพ์ป้ายหรีด 250 และ 270 แกรม

กระดาษสำหรับพิมพ์ป้ายหรีดที่มีจำหน่าย เป็นกระดาษเทาขาวขนาด 250 แกรม และ 270 แกรม ไม่มีลายกรอบ เหมาะกับการพิมพ์ด้วยโปรแกรมสามารถเลือกลายกรอบที่จะพิมพ์ได้ มีขนาดกระดาษ ราคากระดาษ พร้อมค่าส่งตามตารางดังนี้

ราคากระดาษป้ายหรีดขนาดต่างๆ รวมค่าส่ง

 

 

 

Hits: 1365