การติดตั้ง โปรแกรมพิมพ์สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด นามบัตร

หลังจากดาวน์โหลดตัวโปรแกรมพิมพ์สติ๊กเกอร์ บาร์โค้ด คิวอาร์โค้ด นามบัตร (eLabel) มาแล้ว ไฟล์ที่ได้จะอยู่ในรูปแบบของ zip ให้ทำการแตกออกมา และ run ตัวโปรแกรม setup.exe

 

 

 

ก่อนเปิดโปรแกรม แนะนำให้ทำการติดตั้งฟอนต์ฟอนต์เหล่านี้ก่อน เพราะฟอนต์เหล่านี้มีการอ้างถึงในโปรแกรม และใช้ในตัวอย่างต่างๆ หากไม่มีฟอนต์ การแสดงผลจะไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ เนื่องจาก Windows จะเลือกฟอนต์อื่นมาแทน

 

Hits: 3410