Articles by admin

จำหน่ายกระดาษพิมพ์ป้ายหรีด 250 และ 270 แกรม

กระดาษสำหรับพิมพ์ป้ายหรีดที่มีจำหน่าย เป็นกระดาษเทาขาวขนาด 250 แกรม และ 270 แกรม ไม่มีลายกรอบ เหมาะกับการพิมพ์ด้วยโปรแกรมสามารถเลือกลายกรอบที่จะพิมพ์ได้ มีขนาดกระดาษ ราคากระดาษ พร้อมค่าส่งตามตารางดังนี้

ราคากระดาษป้ายหรีดขนาดต่างๆ รวมค่าส่ง

 

 

 

Hits: 1365

จำหน่ายกระดาษพิมพ์ป้ายหรีด ขนาด 250 แกรม – สำหรับเครื่องพิมพ์ Epson ที่มีปัญหาการป้อนกระดาษ

กระดาษขนาด 250 แกรม เหมาะสำหรับการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ Epson กรณีที่เจอปัญหาการพิมพ์ เช่น เครื่องไม่ดึงกระดาษ หรือ ดึงกระดาษเปล่าออกมาโดยไม่พิมพ์อะไร

จากการติดตั้งโปรแกรมให้กับลูกค้า เครื่องพิมพ์ Epson มีโอกาสที่จะเจอกับปัญหาการพิมพ์กระดาษที่หนา หรือแข็งเกินไป ถ้าเป็นเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ เช่น L3110 L3150 M1100 M1120 M1140, … สามารถตั้งค่าให้พิมพ์ “กระดาษหนา หรือซองจดหมาย” ได้ แต่ก็ยังมีโอกาสเจอปัญหาได้เช่นกัน

 • ลูกค้าบางท่าน นำเครื่องไปซ่อมที่ร้าน ช่างทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ ก็สามารถพิมพ์ได้ใหม่
 • ลูกค้าบางท่าน เริ่มแรกจะพิมพ์ได้ปกติ พอใช้พิมพ์ไปนานๆ ก็อาจเจอปัญหาการป้อนกระดาษ
 • กระดาษป้ายหรีดที่มีขายทั่วไป ปกติจะมีขนาด 250 แกรม 270 แกรม และ 310 แกรม เวลาเลือกซื้อ แนะนำให้สอบถามความหนากระดาษก่อน
 • วิธีทดสอบเบื้องต้น อาจจะหาซื้อกระดาษเทาขาว แบบแผ่นใหญ่จากร้านเครื่องเขียนทั่วไป ให้ระบุขนาด 250 แกรม แล้วนำมาตัดตามขนาดป้ายหรีดที่ต้องการ จากนั้นให้ทำการพิมพ์ทดสอบดู
 • กระดาษขนาด 250 แกรม เมื่อสัมผัสจะรู้สึกได้ว่า บางกว่า ขนาด 270 แกรม พอสมควร
 • ลูกค้าที่พิมพ์แล้วเจอปัญหาการป้อนกระดาษ ได้ทดลองใช้กระดาษขนาด 250 แกรมแล้ว จะพิมพ์ได้ปกติ (บางท่านแจ้งว่าพิมพ์ได้ลื่นขึ้น)
 • ราคากระดาษ 250 แกรม จะมีราคาสูงกว่าขนาด 270 แกรมนิดหน่อย ทางโรงงานแจ้งว่าเป็นเพราะคนละยี่ห้อ แต่เราจำหน่ายในราคาเท่ากับ กระดาษขนาด 270 แกรม

กระดาษสำหรับพิมพ์ป้ายหรีดที่มีจำหน่าย เป็นกระดาษเปล่า ไม่มีลายกรอบ เหมาะกับการพิมพ์ด้วยโปรแกรมสามารถเลือกลายกรอบที่จะพิมพ์ได้ มีขนาดกระดาษตามตารางดังนี้

ตารางราคากระดาษป้ายหรีด ขนาดต่างๆ

 

ตารางต่อไปนี้ จะแสดง “ราคารวม” และ “ราคาเฉลี่ยต่อแผ่น” จากราคาที่รวมค่ากระดาษและค่าส่งแล้ว ตามจำนวนแผ่นกระดาษ

 

ตารางแสดงราคาค่ากระดาษและค่าส่งในขนาดและจำนวนต่างๆ

 

 

Hits: 2494

โปรแกรมพิมพ์ป้ายหรีด – คุณสมบัติใหม่ในเวอร์ชั่น 3.0.21

คุณสมบัติที่เพิ่มในเวอร์ชั่นนี้

 • ปรับปรุงวิธีการจัดการกรอบ เพื่อทำให้ใช้งานได้สะดวกขึ้น
  • เพิ่มคลังกรอบ เมื่อมีการจัดทำกรอบชุดใหม่ๆ สามารถนำเข้ามาเก็บไว้ในคลังได้
  • เลือกกรอบที่ต้องการใช้งานจากในคลัง นำมาใส่ในชุดกรอบที่ใช้งานประจำได้
 • เพิ่ม ตัวอย่างป้าย แสดงตัวอย่างป้ายเพื่อให้เลือกนำมาใช้งาน
 • กรอบ สามารถปรับความทึบ/โปร่งใส ได้

 

การจัดการกรอบ

หน้าจอ จัดการกรอบ – สามารถสร้างชุดกรอบ และเลือกกรอบที่ต้องการจากในคลังมาไว้ใช้งาน

 

คลังกรอบ – เก็บรูปกรอบที่เราเตรียมไว้ให้ตอนติดตั้งโปรแกรม หรือจะเพิ่มรูปกรอบที่สร้างเองได้ หรือเมื่อมีกรอบชุดใหม่ๆ สามารถนำเข้ามาเก็บไว้ในคลังได้

 

ตัวอย่างป้าย

หน้าจอ ตัวอย่างป้าย สามารถเลือกเพื่อนำมาใช้งานได้

 

ตัวอย่างป้าย

 

ตัวอย่างป้าย

 

ตัวอย่างป้าย

 

ตัวอย่างป้าย

 

ตัวอย่างป้าย

 

ตัวอย่างป้าย

 

ตัวอย่างป้าย

 

กรอบ ปรับค่า ทึบ/โปร่งใส

ตัวอย่างกรอบ ค่าทึบ/โปร่งใส เท่ากับ 100 หรือแสดงทึบ

 

ตัวอย่างกรอบ ปรับค่า ทึบ/โปร่งใส เท่ากับ 70 สีของกรอบจะจางลง

 

ตัวอย่างกรอบที่ได้จัดทำไว้ในปัจจุบัน จะสร้างให้ตอนติดตั้งโปรแกรม และสามารถเพิ่มเติมได้หากมีการสร้างรูปกรอบชุดใหม่ขึ้นมา

ชุดกรอบ 1

 

ชุดกรอบ 2

 

ชุดกรอบ 3

 

ชุดกรอบ 4

 

ชุดกรอบ 5

 

ชุดกรอบ 6

 

 

Hits: 2429

จำหน่ายกระดาษพิมพ์ป้ายหรีด

กระดาษสำหรับพิมพ์ป้ายหรีดที่มีจำหน่าย เป็นกระดาษเทาขาว 270 แกรม ไม่มีลายกรอบ เหมาะกับการพิมพ์ด้วยโปรแกรมสามารถเลือกลายกรอบที่จะพิมพ์ได้ มีขนาดกระดาษตามตารางดังนี้

ตารางราคากระดาษป้ายหรีด ขนาดต่างๆ

 

ตารางต่อไปนี้ จะแสดง “ราคารวม” และ “ราคาเฉลี่ยต่อแผ่น” จากราคาที่รวมค่ากระดาษและค่าส่งแล้ว ตามจำนวนแผ่นกระดาษ

 

ตารางแสดงราคาค่ากระดาษและค่าส่งในขนาดและจำนวนต่างๆ

 

 

Hits: 2182

การปรับขนาดข้อความ

การปรับขนาดตัวอักษรของข้อความ สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

1. การปรับแบบ “แสดงเต็มพื้นที่” วิธีนี้เหมาะกับความต้องการแสดงข้อความขนาดใหญ่ การปรับขนาดทำได้ง่ายเพียงแค่การย่อ หรือขยาย ขนาดกล่องข้อความ ข้อความก็จะถูกแสดงเต็มพื้นที่ของกล่องข้อความที่เราย่อ หรือ ขยายขนาด

กล่องข้อความ จะแสดงเมื่อเราคลิกตรงข้อความใดๆ จะปรากฏเส้นสี่เหลี่ยมล้อมรอบข้อความ โดยมีสี่เหลี่ยมสีเหลืองขนาดเล็ก 8 จุด รอบกล่องข้อความ หากเราคลิกเมาส์ตรงสี่เหลี่ยมสีเหลืองค้างไว้แล้วลากเมาส์ ขนาดของกล่องข้อความก็จะเปลี่ยนไปนั่นก็จะทำให้ขนาดตัวอักษรของข้อความเปลี่ยนตามไปด้วย

การเลือกปรับขนาดตัวอักษรวิธีนี้ ทำได้โดยการคลิกตรงข้อความที่เราจะปรับขนาด ด้านบนของโปรแกรมจะแสดง คุณสมบัติของข้อความ ให้ติ๊กตรง “แสดงเต็มพื้นที่” จะเห็นว่า คุณสมบัติบางอย่างของข้อความจะถูกปิดไว้ไม่ให้แก้ไข เช่น ขนาดอักษร ตำแหน่ง บีบผอม/อ้วน

วิธีนี้ข้อดีคือ การปรับข้อความให้มีขนาดใหญ่มากจะทำได้ง่าย แต่จะมีข้อเสียคือ สัดส่วนของข้อความจะไม่ตรงจริงตามแบบอักษร เราจะต้องปรับให้เหมาะสมเอง

 

การปรับขนาดแบบ “แสดงเต็มพื้นที่”

 

2. การปรับแบบ “ปกติ” วิธีนี้จะเป็นการปรับขนาดตัวอักษรของข้อความแบบทั่วไป คือ เพิ่มหรือลดขนาดตัวอักษรได้ โดยสัดส่วนของข้อความจะเป็นไปตามแบบอักษร หากเราปรับขนาดตัวอักษรให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น ข้อความก็จะแผ่กว้างออกตามไปด้วย

กรณีที่ข้อความยาวมากอาจจะแสดงจนล้นป้าย วิธีการปรับแก้เพื่อให้แสดงข้อความทั้งหมดภายในป้าย ให้ทำการบีบข้อความให้ผอมลง ด้วยการปรับค่าตัวเลข “บีบ ผอม/อ้วน” ตัวเลขเป็นบวก ค่ายิ่งมากข้อความจะยิ่งถูกบีบให้ผอมลง ตัวเลขเป็นลบ ค่ายิ่งมากข้อความก็จะถูกทำให้อ้วนขึ้น

 

การปรับขนาดแบบ “ปกติ”

 

 

Hits: 3221

การสร้างป้าย และแก้ไขป้าย

เมื่อต้องการสร้างป้ายใหม่ มีวิธีการสร้างได้หลายแบบ ทั้งการเปิดข้อมูลป้ายเดิมเพื่อนำมาแก้ไขข้อความ หรือสร้างป้ายใหม่เป็นป้ายว่างเลย ดังรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

 

1. สร้างป้ายใหม่ โดยการเปิดข้อมูลป้ายเดิมที่เคยสร้างไว้ มาแก้ไขข้อความตามต้องการ ปรับแต่งขนาดข้อความ แล้วสั่งพิมพ์ได้เลย

กดปุ่ม “เปิด” จะแสดง “รายการป้าย” ที่เคยบันทึกไว้ ให้เลือกรายการที่ต้องการ รายการที่เลือกจะแสดงตัวอย่างป้ายให้ดูในด้านขวา และบอกขนาดกระดาษของป้ายไว้ด้วย เมื่อเลือกรายการแล้ว ให้กดปุ่ม “OK” ป้ายนี้จะปรากฏบนหน้าจอ ให้ทำการแก้ไขข้อความ ปรับแต่งข้อความ และพิมพ์ได้

กดปุ่ม “เปิด”

 

หน้าจอ “แก้ไขป้าย”

แต่ละรายการที่คลิกเลือก จะแสดงตัวอย่างป้ายในด้านขวาของหน้าจอ สามารถดูรูปแบบ ขนาดกระดาษ และลักษณะของป้ายได้ ก่อนจะทำการเปิดขึ้นมาเพื่อทำการแก้ไข หรือสั่งพิมพ์

 

2. สร้างป้ายใหม่จากเริ่มต้น เป็นการสร้างป้ายว่างๆ แล้วเพิ่มข้อความลงไป ปรับแต่งข้อความ และสั่งพิมพ์ วิธีนี้จะทำได้ 2 แบบคือ

กดปุ่ม “ปิด”  หน้าจอป้ายจะว่างเปล่า ไม่มีข้อความใดๆ ให้ทำการสร้างข้อความลงบนป้าย ปรับแต่งข้อความ และพิมพ์

กดปุ่ม “สร้าง” จะแสดง “รายการต้นแบบ” ให้เลือก จะคล้ายกับปุ่ม “เปิด” ให้เลือกรายการที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม “OK” รายการที่เลือกจะปรากฏบนหน้าจอ ให้ทำการแก้ไขข้อความ ปรับแต่งข้อความ และพิมพ์

 

กดปุ่ม “ปิด” หรือ กดปุ่ม “สร้าง”

 

หน้าจอ “สร้างป้ายใหม่” จะแสดง “รายการต้นแบบ” ให้เลือก

 

 

การสร้างข้อความใหม่ ให้กดปุ่ม “ข้อความ” ด้านบนตามรูป จะแสดงหน้าจอให้ป้อนข้อความที่ต้องการ เมื่อป้อนเสร็จให้กดปุ่ม “OK” ข้อความก็จะปรากฏบนป้าย สามารถปรับแต่งข้อความได้

 

 

หน้าจอป้อนข้อความ

ระหว่างการป้อนข้อความ หากมีข้อความที่เคยป้อนแล้ว และมีคำใกล้เคียงกัน จะแสดงรายการข้อความนั้นๆ ด้านล่าง สามารถเลือกข้อความได้ เพื่อช่วยลดเวลาการป้อนข้อความ

 

การแก้ไขข้อความ ตรงคุณสมบัติของข้อความ

หรือ หากต้องการแก้ไขข้อความใดๆ บนป้าย ให้คลิกข้อความนั้น ด้านบนจะแสดงคุณสมบัติของข้อความ สามารถแก้ไขคุณสมบัติของข้อความได้ เช่น เนื้อข้อความ แบบอักษร รูปแบบ การหมุน หรือการโค้ง

 

เมื่อป้อนข้อความ หรือแก้ไขข้อความ ปรับแต่งข้อความ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็สามารถสั่งพิมพ์ได้เลย โดยการกดปุ่ม “พิมพ์”

หากต้องการบันทึกข้อมูลป้ายนี้ไว้ใช้ในครั้งต่อๆ ไป ให้กดปุ่ม “บันทึก” หรือ “บันทึกใหม่” ข้อแตกต่างคือ ปุ่ม “บันทึก” จะเก็บข้อมูลทับข้อมูลเดิมที่เปิดขึ้นมาแก้ไข ส่วนปุ่ม “บันทึกใหม่” จะเก็บข้อมูลโดยการสร้างรายการใหม่เสมอ

 

 

 

Hits: 3938

แนะนำการใช้งานโปรแกรมพิมพ์ป้ายพวงหรีด

หลังจากติดตั้งโปรแกรมแล้ว เปิดโปรแกรมขึ้นมาจะแสดงหน้าตาดังนี้

หน้าแรกของโปรแกรมหลังจากติดตั้ง หากยังไม่มีสิทธิ์การใช้งาน

โปรแกรมรุ่นทดลอง จะแสดงข้อความว่าสิทธิ์การใช้งานยังไม่ถูกต้อง หากต้องการใช้งานจริงให้คลิกตรง ข้อมูลติดต่อ จะแสดงรายละเอียดช่องทางในการติดต่อกับผู้พัฒนาและจำหน่ายโปรแกรม โปรแกรมรุ่นทดลอง สามารถทดสอบฟังก์ชั่นการใช้งานได้ทุกอย่าง ยกเว้นเพียงบันทึกข้อมูล และพิมพ์ไม่ได้

 

หน้าจอของโปรแกรมจะแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

 1. เมนูหลัก มี File และ Edit
 2. ปุ่มการทำงานหลัก
 3. คุณสมบัติของป้าย คุณสมบัติของข้อความ คุณสมบัติของรูปภาพ และคุณสมบัติของเส้นหรือสี่เหลี่ยม
 4. พื้นที่ป้าย สำหรับการวางข้อความ รูปภาพ กรอบ และเส้นหรือสี่เหลี่ยม

 

แสดง ปุ่มทำงานหลักของโปรแกรม และ ส่วนคุณสมบัติของป้าย

 

เมนูหลัก

เมนู File ประกอบด้วยฟังก์ชั่นดังนี้

 • สร้าง จะแสดงรายชื่อ “รายการต้นแบบป้าย” ให้เลือกเพื่อสร้างป้ายตามต้นแบบ
 • แก้ไข จะแสดงรายการข้อมูลป้ายที่เคยบันทึกไว้ เมื่อเลือกรายการใด ด้านขวาจะแสดงหน้าตัวอย่างป้ายของป้ายนั้น หากกดปุ่ม ตกลง ก็จะเปิดข้อมูลป้ายนั้นมาแสดงบนหน้าจอหลัก เป็นการเปิดป้ายเดิมเพื่อทำการแก้ไข หรือทำการพิมพ์
 • บันทึก จะเก็บบันทึกข้อมูลป้าย หากมีข้อมูลเดิม ข้อมูลเดิมจะถูกแทนที่ด้วยข้อมูลป้ายปัจจุบันบนหน้าจอ
 • บันทึกใหม่ จะเก็บบันทึกข้อมูลป้ายบนหน้าจอ โดยจะเป็นการสร้างรายการใหม่เสมอ
 • บันทึกเป็นต้นแบบ จะเก็บบันทึกข้อมูลป้ายบนหน้าจอ เป็นข้อมูลต้นแบบ ซึ่งต้นแบบที่บันทึกนี้จะไปปรากฏในหน้าจอ “สร้างป้ายใหม่” เพื่อให้เลือกสำหรับการสร้างป้ายใหม่
 • พิมพ์ พิมพ์ป้ายปัจจุบันที่แสดงอยู่บนหน้าจอ หากมีติ๊ก “ตัวอย่างก่อนพิมพ์” ป้ายที่พิมพ์จะแสดงบนหน้าจอตัวอย่างก่อนพิมพ์ หากไม่ได้ติ๊กไว้ ข้อมูลป้ายจะถูกส่งไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์ทันที
 • ออกจากโปรแกรม ปิดโปรแกรมพิมพ์ป้าย
 • เกี่ยวกับ แสดงหน้าจอข้อมูลผู้พัฒนาโปรแกรม และข้อมูลติดต่อผู้พัฒนาโปรแกรม
 • สิทธิ์การใช้งาน แสดงหน้าจอข้อมูล “สิทธิ์การใช้งาน” ของโปรแกรมพิมพ์ป้ายนี้

 

เมนู File

 

เมนู Edit ประกอบด้วยฟังก์ชั่นดังนี้

 • ข้อความ สร้างข้อความใหม่บนป้าย แต่ละข้อความที่สร้างจะเป็นอิสระต่อกัน สามารถปรับแต่งคุณสมบัติต่าง และจัดวางได้ทุกที่บนป้ายด้วยการลากเม้าส์
 • รูปภาพ เลือกรูปภาพที่จะนำมาวางบนป้าย
 • รูปภาพจากคลัง เลือกรูปภาพจาก “คลังภาพ” ในโปรแกรม เพื่อนำมาวางบนป้าย (จัดการรูปภาพในคลังภาพด้วยเมนู “จัดการรูป”)
 • เส้นตรง สร้างเส้นตรงบนป้าย
 • สี่เหลี่ยม สร้างเส้นสี่เหลี่ยมบนป้าย
 • จัดการรูปภาพ แสดงหน้าจอในการจัดการรูปภาพทั้งหมดในโปรแกรม หรือ “คลังภาพ”
 • จัดการฟอนต์ แสดงหน้าจอจัดการฟอนต์ต่างๆ ที่ใช้ในโปรแกรม
 • จัดการกรอบ แสดงหน้าจอจัดการกรอบต่างๆ ที่ใช้ในโปรแกรม

 

เมนู Edit

 

ปุ่มการทำงานหลัก

จะมีการทำงานเดียวกับในเมนู File และ Edit ที่มีเพิ่มเติมจากเมนูคือ

 • ย่อ / ขยาย  ทำการย่อ หรือ ขยาย ขนาดของป้ายที่แสดงบนหน้าจอ เพื่อความสะดวกในการจัดวางวัตถุต่างๆ บนป้าย
 • ตัวอย่างก่อนพิมพ์ หากติ๊กตรงนี้ ตอนสั่งพิมพ์ จะแสดงหน้าจอตัวอย่างของป้ายก่อนที่จะส่งไปเครื่องพิมพ์ให้ดูก่อน แต่ถ้าไม่ติ๊ก เมื่อสั่งพิมพ์ ข้อมูลป้ายจะถูกส่งไปพิมพ์ยังเครื่องพิมพ์ทันที

 

ปุ่มการทำงานหลักของป้าย

 

คุณสมบัติของวัตถุต่างๆ

วัตถุต่างๆ ในโปรแกรมจะประกอบไปด้วย ป้าย ข้อความ รูปภาพ เส้นตรง และ สี่เหลี่ยม หากเราคลิกตรงวัตถุใดๆ ด้านบนของโปรแกรมจะแสดงข้อมูลคุณสมบัติต่างๆ ของวัตถุนั้นๆ หากคลิกตรงพื้นที่ว่างใดๆ จะหมายถึงการคลิกป้าย ด้านบนจะแสดงคุณสมบัติของป้าย

พื้นที่ในส่วนที่แสดงคุณสมบัติของวัตถุ สามารถปรับแต่ง แก้ไข คุณสมบัติของวัตถุนั้นๆ ได้

 

คุณสมบัติของป้าย

คุณสมบัติของป้าย

จากรูปจะแบ่งออกเป็น 4 ช่อง

ช่อง 1

 • เครื่องพิมพ์ แสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ที่มีใน Windows ให้เลือกเครื่องพิมพ์ที่เราต้องการพิมพ์
 • ขนาดกระดาษ แสดงรายชื่อขนาดกระดาษต่างๆ ให้เลือกขนาดกระดาษที่เราต้องการพิมพ์ป้าย

ช่อง 2

 • ใช้ขนาดกระดาษจากเครื่องพิมพ์เป็นหลัก ปกติช่องนี้จะถูกติ๊กเสมอ หลังจากเลือกขนาดกระดาษแล้ว หากเครื่องพิมพ์ที่เราเลือก รองรับความยาวของกระดาษที่พิมพ์ได้ ช่องนี้ก็จะปล่อยให้ติ๊กไว้ และช่อง “ขนาดกระดาษ” ถัดไป ก็จะถูกปิดไว้ไม่ให้แก้ไข
 • ขนาดกระดาษ ช่องนี้จะเปิดให้เลือก ก็ต่อเมื่อมีการเอาติ๊กตรง “ใช้ขนาดกระดาษจากเครื่องพิมพ์เป็นหลัก” ออก ความหมายของ ขนาดกระดาษ ช่องนี้คือ ขนาดกระดาษของป้ายจริงที่เราต้องการพิมพ์ ความตั้งใจในการออกแบบตรงจุดนี้ เพื่อรองรับเครื่องพิมพ์ Canon ซึ่งมีความสามารถในการพิมพ์กระดาษได้ยาวสุด 26.61 นิ้ว แต่กระดาษที่ต้องการพิมพ์จริงมีขนาดยาวมากกว่า เช่น 31 นิ้ว รายละเอียดเรื่องของขนาดกระดาษจะอธิบายแยกต่างหาก
 • ต่อกระดาษ กำหนดค่าได้ทั้ง แนวตั้ง และ แนวนอน เป็นการเพิ่มพื้นที่ของป้ายให้ใหญ่ขึ้นในลักษณะที่พิมพ์ออกมาหลายแผ่น และนำแผ่นที่พิมพ์ได้มาต่อกัน ตามแนวตั้ง และแนวนอนที่กำหนดไว้ เช่น เลือกขนาดกระดาษเป็น A4 และต่อกระดาษเป็น 2 x 2 จะพิมพ์ออกมาสีแผ่น นำมาต่อกันในแนวตั้ง 2 แผ่นและแนวนอน 2 แผ่น หรือเราจะเลือกขนาดกระดาษเป็นแบบกำหนดเอง เช่น 6 x 31 นิ้ว และต่อกระดาษเป็น 2 x 3 ก็จะพิมพ์ป้ายขนาด 6 x 31 นิ้ว ออกมา 6 แผ่น นำมาต่อกันในแนวนอน 3 แผ่น ได้ 2 ชุด และต่อ 2 ชุดนี้ในแนวตั้ง

ช่อง 3

 • กรอบ ปุ่ม “..” เมื่อคลิก จะแสดงหน้าจอในการจัดการกรอบของโปรแกรม รายละเอียดให้ดูเพิ่มเติมในส่วนของจัดการกรอบ
 • ชุดกรอบ กรอบในโปรแกรมจะสร้างโดยกำหนดเป็นชุดไว้ เมื่อเลือกชุดกรอบใดๆ รายการกรอบที่มีให้เลือกก็จะเปลี่ยนไปตามชุดนั้นๆ
 • เลือกกรอบ จะแสดงรายการกรอบทั้งหมดของชุดกรอบปัจจุบัน ให้เลือก เมื่อเลือกรายการกรอบใด กรอบนั้นก็จะแสดงบนป้ายทันที หากไม่ต้องการแสดงกรอบใดๆ ให้เลือก กรอบว่าง (รายการแรก)

ช่อง 4

 • ขาวดำ / สี เลือกลักษณะสีของป้าย ถ้าเลือก “ขาวดำ” สีของข้อความจะเป็นสีดำ และสีพื้นจะเป็นสีขาว เสมอ ถ้าเลือกเป็น “สี” ก็จะสามารถเปลี่ยนสีของข้อความ และสีพื้นของป้าย หรือสีของวัตถุต่างๆ ได้ตามต้องการ
 • สลับสีพื้น จะสลับสีขาวเป็นดำ และดำเป็นขาว หากป้ายเป็นลักษณะสี สีที่สลับก็จะเป็นสีที่คู่กัน เช่น สีแดง คู่กับ สีคราม, สีเขียว คู่กับ สีชมพู
 • สีพื้น เปลี่ยนสีพื้นของป้ายได้ ค่าโดยปกติจะเป็น โปร่งใส (Transparent) หากเลือกสีอื่น ช่องถัดไป ก็จะสามารถกำหนดความโปร่งใส/ทึบ ของสีได้เช่นกัน โดยกำหนดค่าได้ 0 – 100
 • สีกรอบ เปลี่ยนสีของกรอบได้ เมื่อคลิกจะแสดงสีให้เลือก ช่องตัวเลขถัดไป จะกำหนดค่าได้ 0 – 100 เป็นการกำหนดความโปร่งของสี, ค่า 0 คือ โปร่งใส ค่า 100 คือ สีทึบ ใช้เพื่อลดความเข้มของสีได้

 

คุณสมบัติของข้อความ

คุณสมบัติของข้อความ กรณีเลือกการปรับขนาดอักษรแบบปกติ

จากรูปจะแบ่งออกเป็น 4 ช่อง

ช่อง 1

 • ข้อความ พิมพ์ข้อความที่ต้องการแสดงบนป้าย
 • แบบอักษร เลือกแบบอักษรต่างๆ ได้ โดยรายชื่อแบบอักษรที่แสดงให้เลือก เราสามารถแก้ไขได้ โดยกดปุ่ม “…” หรือ กดเมนู Edit แล้วเลือกรายการ “จัดการฟอนต์”
 • ขนาด ระบุ หรือ กำหนดขนาดของอักษรได้ หรือ กดปุ่ม “ลดลง” หรือ “เพิ่มขึ้น” ได้

ช่อง 2

 • สีอักษร เปลี่ยนสีของอักษรได้ เมื่อคลิกจะแสดงสีให้เลือก ช่องตัวเลขถัดไป จะกำหนดค่าได้ 0 – 100 เป็นการกำหนดความโปร่งของสี, ค่า 0 คือ โปร่งใส ค่า 100 คือ สีทึบ ใช้เพื่อลดความเข้มของสีได้
 • รูปแบบ กำหนดรูปแบบอักษรได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวหนา ตัวเอียง ขีดฆ่า ขีดเส้นใต้ หรือผสมกัน
 • หมุน เลือกหมุนข้อความได้ 4 แบบคือ 0, 90, 180 และ 270 องศา หรือจะกดปุ่ม หมุนซ้าย หมุนขวา ได้คลิกละ 90 องศา

ช่อง 3

 • แสดงเต็มพื้นที่ หากติ๊กตรงนี้ วิธีการปรับขนาดอักษร จะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบ คุณสมบัติบางประการของข้อความจะถูกปิดไม่ให้แก้ไข การปรับขนาดอักษรในวิธี “แสดงเต็มพื้นที่” จะทำเพียง ย่อ หรือ ขยาย ขนาดของกล่องข้อความ (สี่เหลี่ยมสีเหลืองเวลาเราคลิกเลือกข้อความ) ให้ใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง ข้อความที่อยู่ในกล่องข้อความ ก็จะถูกย่อ หรือขยายตามขนาดของกล่องข้อความ วิธีนี้จะทำให้การปรับขนาดของอักษรให้ใหญ่มากๆ จะทำได้สะดวกขึ้น
 • ช่วยปรับขนาดให้ หากติ๊กตรงนี้ ขนาดของอักษร จะถูกปรับให้พอเหมาะกับ ขนาดของกล่องข้อความ
 • บีบ ผอม/อ้วน ในกรณที่ข้อความมีความยาวมาก การเพิ่มขนาดอักษรให้ใหญ่ขึ้น จะทำให้ข้อความกว้างขึ้นจนล้นป้าย เราสามารถปรับค่าตรงนี้ให้ข้อความผอมลงได้ หรือในกรณีที่ข้อความมีความยาวน้อยมาก เราก็สามารถปรับให้ข้อความกระจายออกหรืออ้วนขึ้นได้ ทำให้สามารถแสดงข้อความสามารถได้บนเนื้อที่ที่เราต้องการ

ช่อง 4

 • โค้ง ถ้าติ๊กเลือก จะทำให้แสดงข้อความในแบบโค้งได้ โดยปรับค่าความโค้งของข้อความได้ ด้วยการเพิ่มหรือลด จำนวนในช่องถัดไป ค่ายิ่งมากข้อความก็จะโค้งมาก ถ้าค่าเป็นบวกข้อความจะโค้งขึ้นด้านบน ถ้าค่าเป็นลบข้อความจะโค้งลงด้านล่าง ข้อความโค้งจะเหมาะกับลายกรอบในลักษณะโค้งคล้ายริบบิ้น

 

คุณสมบัติของข้อความ กรณีเอาติ๊ก แสดงเต็มพื้นที่ ออก แสดงส่วนควบคุมการปรับขนาดอักษร

 

หากเราเลือกวิธีการปรับขนาดอักษรเป็นแบบ “แสดงเต็มพื้นที่” ดังรูปถัดไป คุณสมบัติบางประการของข้อความจะถูกปิดไว้ไม่ให้แก้ไข เนื่องจากวิธีการปรับขนาดอักษรวิธีนี้ จะลดความยุ่งยากในการปรับขนาดลง

คุณสมบัติของข้อความ กรณีเลือกปรับขนาด แบบแสดงเต็มพื้นที่

 

คลิกตรงข้อความใดๆ ด้านบนจะแสดงคุณสมบัติของป้าย

 

ตัวอย่างข้อความโค้ง และลายกรอบแบบริบบิ้น

หากเราคลิกขวาบนข้อความใดๆ จะมีเมนู “จัดการข้อความ” ของข้อความนั้นแสดงออกมา โดยมีรายการให้เลือกดังนี้

 • เลื่อนมาหน้าสุด ทำให้ข้อความนี้แสดงอยู่บนสุดของป้าย เหนือวัตถุอื่นๆ ในป้าย
 • เลื่อนไปหลังสุด ทำให้ข้อความนี้แสดงอยู่ล่างสุดของป้าย ใต้วัตถุอื่นๆ ในป้าย
 • ลบ ลบข้อความนี้ทิ้ง
 • สร้างซ้ำ สร้างข้อความใหม่ โดยมีคุณสมบัติเหมือนกับข้อความนี้
เมนูจัดการข้อความ

 

คุณสมบัติของรูปภาพ

คุณสมบัติของรูปภาพ
ตัวอย่าง รูปภาพ
 • รักษาอัตราส่วนของขนาด หากติ๊กไว้ เวลาย่อ หรือขยาย รูปภาพ สัดส่วนของรูปภาพ กว้าง x สูง จะคงเดิมเสมอ ทำให้รูปภาพดู
 • หมุน เลือกหมุนรูปได้ 4 แบบคือ 0, 90, 180 และ 270 องศา หรือจะกดปุ่ม หมุนซ้าย หมุนขวา ได้คลิกละ 90 องศา

 

คุณสมบัติของเส้นตรง

คุณสมบัติของเส้นตรง
ตัวอย่าง เส้นตรง
 • สีเส้น เปลี่ยนสีของเส้นได้ เมื่อคลิกจะแสดงสีให้เลือก ช่องตัวเลขถัดไป จะกำหนดค่าได้ 0 – 100 เป็นการกำหนดความโปร่งของสี, ค่า 0 คือ โปร่งใส ค่า 100 คือ สีทึบ ใช้เพื่อลดความเข้มของสีได้
 • ขนาดเส้น กำหนดขนาดของเส้น หน่วยเป็นนิ้ว
 • สลับสี ขาว/ดำ จะสลับสีเส้นและสีพื้นจากดำเป็นขาว และขาวเป็นดำ มีผลกรณีป้ายถูกกำหนดให้เป็นลักษณะขาวดำเท่านั้น
 • ลายเส้น เลือกรูปแบบของลายเส้นได้
 • สลับด้าน สลับด้านของลายเส้น มีผลกับบางรูปแบบลายเส้น

 

คุณสมบัติของสี่เหลี่ยม

คุณสมบัติของสี่เหลี่ยม
ตัวอย่าง สี่เหลี่ยม
 • สีเส้น เปลี่ยนสีของเส้นได้ เมื่อคลิกจะแสดงสีให้เลือก ช่องตัวเลขถัดไป จะกำหนดค่าได้ 0 – 100 เป็นการกำหนดความโปร่งของสี, ค่า 0 คือ โปร่งใส ค่า 100 คือ สีทึบ ใช้เพื่อลดความเข้มของสีได้
 • สีพื้น เปลี่ยนสีพื้นของสี่เหลี่ยม ค่าโดยปกติจะเป็น โปร่งใส (Transparent) หากเลือกสีอื่น ช่องถัดไป ก็จะสามารถกำหนดความโปร่งใส/ทึบ ของสีได้เช่นกัน โดยกำหนดค่าได้ 0 – 100
 • ขนาดเส้น กำหนดขนาดของเส้น หน่วยเป็นนิ้ว
 • ขนาดมุม กำหนดขนาดของมุมทั้ง 4 ของสี่เหลียม มุมของสี่เหลี่ยมจะมนโค้งตามขนาดที่เพิ่มขึ้น
 • สลับสี ขาว/ดำ จะสลับสีเส้นและสีพื้นจากดำเป็นขาว และขาวเป็นดำ มีผลกรณีป้ายถูกกำหนดให้เป็นลักษณะขาวดำเท่านั้น

 

Hits: 6695

เครื่องพิมพ์ Epson กับการพิมพ์กระดาษหนา

จากการติดตั้งโปรแกรมพิมพ์ป้ายหรีด เครื่องพิมพ์ที่ลูกค้าใช้ส่วนใหญ่คือ Inkjet จะมีทั้งยี่ห้อ Canon และ Epson ทั้ง 2 ยี่ห้อจะมีข้อดีและข้อด้อยต่างกัน เครื่องพิมพ์ Epson จะพิมพ์กระดาษได้ยาวกว่า แต่จะเจอปัญหาในการพิมพ์กระดาษป้ายหรีดที่หนา หรือแข็งเกินไป โดยปัญหาที่พบบ่อย คือ ปัญหาเครื่องพิมพ์ดูดกระดาษทิ้ง ส่วนปัญหาไม่ดูดกระดาษจะเจอบ้างแต่จะเจอไม่บ่อย

 

กระดาษป้ายหรีดที่มีขายทั่วไปเท่าที่พบจะมีขนาดความหนา 2 ขนาด คือ 250 แกรม และ 310 แกรม แล้วเครื่องพิมพ์ Epson รองรับการพิมพ์กระดาษได้หนาเท่าไหร่กันแน่ ลองค้นหาดูข้อมูลดู จะพบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

เครื่องพิมพ์ Epson l360 สามารถรองรับกระดาษหนาสุดกี่แกรม ตั้งค่าตรงไหนคะ ?

เครื่องปริ้น EPSON L360 ใช้กับกระดาษหนาสุดได้เท่าไหร่ครับ ใช้กับปกรายงานหอมๆ 180 แกรมได้มั้ย

ซึ่งพอจะสรุปได้ว่า เครื่องพิมพ์ Epson รองรับกระดาษมาตรฐาน (Plain Paper) ที่ 70-80 แกรม และสูงสุดที่ 255 แกรม (เทียบด้วยกระดาษ Photo ของ Epson) และยังขึ้นกับ คุณภาพ และราคาของกระดาษด้วย

 

จากข้อมูลจะเห็นว่ากระดาษป้ายหรีดทั่วไปบางขนาดมีความหนาเกินกว่าที่เครื่องพิมพ์รองรับ และอาจจะทำให้เกิดปัญหาที่ได้กล่าวมาแล้วตอนต้น

แต่ปัจจุบันเครื่องพิมพ์ Epson บางรุ่น สามารถตั้งค่าเพิ่มเติมสำหรับการพิมพ์กระดาษหนาและซองจดหมายได้ เช่น รุ่น L805 L1300 L1800 L3110 L3150 แต่รุ่นที่ยังไม่มีการตั้งค่าส่วนนี้ ได้แก้ L120 L220 L310 L360 L365 M100 M200

 

วิธีการตั้งค่าสำหรับพิมพ์กระดาษหนาและซองจดหมาย
 • เปิด Control Panel หรือ แผงควบคุม และเลือก Devices and Printers หรือ View devices and printers หรือ อุปกรณ์และเครื่องพิมพ์ ดังรูปตัวอย่าง
สังเกตุตรงกรอบแดง
สังเกตุตรงกรอบแดง

 

 • จะแสดงรายชื่อเครื่องพิมพ์ทั้งหมดที่มีในเครื่อง
รายชื่อเครื่องพิมพ์ทั้งหมดบนเครื่อง

 

 • ให้คลิกขวาตรงรูปเครื่องพิมพ์ Epson รุ่นที่เราต้องการจะตั้งค่า จะปรากฏเมนู ให้เลือก Printing Preference จะปรากฏหน้าตาแบบนี้ ให้เลือก การบำรุงรักษา หรือ Maintenance

 

 • เลือกรายการ การตั้งค่าเอ๊กซ์เทน หรือ Extended Settings

 

 • ติ๊กตรง กระดาษหนาและซองจดหมาย หรือ Thick Paper and Envelopes

 

 • จะแสดงหน้าจอแจ้งเตือนว่า การตั้งค่าส่วนนี้ใช้สำหรับการพิมพ์กระดาษหนา หรือกรณีที่พิมพ์แล้วหมึกเลอะออกมา และจะใช้เวลาในการพิมพ์มากกว่าปกติ

 

 • กดปุ่ม ตกลง หรือ Ok ก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการตั้งค่าสำหรับพิมพ์กระดาษหนาและซองจดหมาย

 

Hits: 29032

การติดตั้งโปรแกรม TeamViewer

การติดตั้งโปรแกรม TeamViewer สามารถทำตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้

1. เริ่มด้วยการดาวน์โหลดโปรแกรมมาก่อน วิธีการดาวน์โหลด เปิด Browser เช่น Google Chrome, Firefox หรือ Internet Explorer แล้วเข้าไปที่นี่ http://www.teamviewer.com/Download/ หรือจะค้นหาด้วยคำว่า team viewer download ตามรูปด้านล่าง จะเห็นผลการค้นหาในกรอบสีแดง ให้คลิกเปิด จะเข้าสู่หน้าดาวน์โหลดโปรแกรม team viewer

 

เมื่อเข้าหน้าดาวน์โหลดโปรแกรม TeamViewer แล้ว จะแสดงหน้าตาประมาณนี้

ให้สังเกตุตรงกรอบแดง ว่าเป็นเวอร์ชั่นสำหรับ Windows จากนั้นให้กดปุ่มสีเขียว “ดาวน์โหลด TeamViewer” เพื่อทำการดาวน์โหลด

กรณีของ Google Chrome จะแสดง ผลการดาวน์โหลด ตรงด้านล่างซ้ายของหน้าจอ หลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้ว สามารถคลิกตรงผลการดาวน์โหลด (กรอบแดง) เพื่อเริ่มทำการติดตั้งได้

แสดงผลการดาวน์โหลด Google Chrome

 

กดปุ่ม Run เพื่อเริ่มทำการติดตั้งโปรแกรม

 

กรณี Internet Explorer หลังจากกดปุ่มดาวน์โหลดแล้ว อาจจะแสดงหน้าจอการดาวน์โหลด ให้รอจนการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น (Download Complete) แล้วค่อยกดปุ่ม “Run” เพิ่มเริ่มทำการติดตั้งโปรแกรม และอาจ

หมายเหตุ

 • กรณีที่มีโปรแกรม Download Manager ติดตั้งไว้ในเครื่องผลการดาวน์โหลดอาจจะแสดงในรูปแบบอื่น ขึ้นกับโปรแกรมนั้นๆ
 • หน้าจอที่ให้ยืนยันว่าจะติดตั้งโปรแกรมหรือไม่ (Run) จะแสดงข้อมูลรายละเอียดของโปรแกรม TeamViewer ให้เราดู

 

ในบางเครื่อง อาจจะมีการตั้งค่าป้องกันความปลอดภัยไว้ จะมีการแสดงหน้าจอให้ยืนยันอีกครั้งว่า อนุญาติให้ติดตั้งโปรแกรมได้ ให้กดปุ่ม “Yes”

 

เมื่อเริ่มทำการติดตั้งโปรแกรม จะแสดงตัวเลือกในการติดตั้งโปรแกรม ตามรูป ให้เราเลือกตามกรอบแดง คือ Basic installation และ Personal / Non-commercial use จากนั้นให้กดปุ่ม “Accept – finish” โปรแกรมก็จะทำการติดตั้ง ให้รอจนการติดตั้งเสร็จสิ้น

 

หลังจากโปรแกรมทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าแรก เป็นหน้าแนะนำโปรแกรม ให้เราดู ตามรูป ให้กดปุ่ม “Close” เพื่อปิดหน้านี้

 

สุดท้ายจะแสดงหน้าจอหลักของโปรแกรม TeamViewer ตามรูป

 

หากต้องการให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่มีโปรแกรม TeamViewer ต่อเข้ามายังเครื่องนี้ ให้แจ้งข้อมูล “Your ID” และ “Password” ของเรา (ตามกรอบแดง) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเชื่อมต่อมายังเครื่องนี้

หรือหากเราต้องการต่อไปยังเครื่องอื่นที่มี TeamViewer ก็จะต้องทราบ Your ID และ Password ของเครื่องนั้นก่อน แล้วป้อน Your ID ของเครื่องนั้นลงในช่อง Partner ID แล้วกดปุ่ม CONNECT จากนั้นรอให้ถาม Password แล้วจึงป้อน Password หากถูกต้อง การเชื่อมต่อสำเร็จ เราก็จะมองเห็นเครื่องปลายทางอยู่บนหน้าจอของเรา

 

 

Hits: 4099

12